El Papiol, dimecres 14 de gener de 2015. Font: www.elpapiol.cat

50 ACTUACIONS; MOMENTS I POLÍTIQUES QUE HAN MILLORAT LA QUALITAT DE VIDA DEL PAPIOL.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat” als ciutadans. Aquest sèrie d'entrades al web municipal, que comencen amb aquesta noticia, responen, doncs, a la idea de fer un resum de les activitats més destacades realitzades per la coorporació local al llarg d’aquest mandat 2011-2015 que és a punt d’acabar. L'article en el que es basen aquestes entrades ha estat publicat al butlletí municipal de l'Ajuntament del Papiol aquest mes de desembre.

1 / L’ermita de la Salut: municipi, el Papiol
Finalment el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la resolució respecte a on es troba l’ermita de la Salut. La Conselleria de Governació i Relacions Institucionals donava la raó a l’Ajuntament del Papiol davant la reclamació que havia fet l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i, finalment, es reconeixia que l’ermita de la Salut es troba al 100% en terres del nostre poble.

2 / Arranjament de l’ambulatori
Des del seu inici, a les instal·lacions de l’ambulatori del poble ja van detectar-se deficiències en les impermeabilitzacions dels murs de contenció de terres i forjats. Aquest fet i el pas del temps van provocar la inutilització d’algunes de les seves dependències. El seu arranjament era prioritari i es va realitzar una reforma en profunditat d’aquest equipament sanitari.

3 / Reurbanització del passatge del Llobregat
Les obres del passatge del Llobregat tenien com a objectiu renovar-ne la pavimentació, tant de la calçada com de les voreres, així com el servei d’enllumenat públic i la xarxa de sanejament, que soterrava els serveis. Les reformes van eixamplar les voreres per als vianants i els passos adaptats. Alhora es van pintar al màxim de places d’aparcament possibles.

4 / Implementació de la seu electrònica
L’Ajuntament va avançar un pas més en la relació entre l’Administració municipal i els seus ciutadans amb la posada en marxa de la ‘Seu electrònica’, una aplicació que permet dotar de garanties jurídiques la relació telemàtica entre el ciutadà i l’Ajuntament: la millor manera d’accedir a la part més administrativa del web municipal.

5 / El Papiol guanya uns horts municipals
L’Ajuntament va iniciar el projecte per convertir l’antiga vinya de Cal Pepus en horts municipals. L’objectiu era donar possibilitats als papiolencs de conrear les seves pròpies parcel·les en uns terrenys municipals que es trobaven en desús. 37 hortolans han aconseguit plaça en les tres convocatòries públiques que s’han organitzat i ara, ajudats per les seves famílies
i amics, conreen les seves pròpies parcel·les.

6 / Augment de la partida per a Serveis Socials
La partida de Serveis Socials ha anat augmentant a mesura que s’han detectat més necessitats a causa de la crisi econòmica. L’equip consta de la figura d’una treballadora social amb dedicació completa i de la d’una educadora amb jornada de 25 h setmanals. El departament té com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. Els Serveis Socials de l’Ajuntament del Papiol s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de la seva vida.

7 / Inventari Municipal
Aquest mandat s’ha aprovat l’Inventari Municipal, el projecte que ha descrit detalladament tot els béns de l’Ajuntament (des d’un instrument de l’Escola de Música, fins als rentavaixelles industrials del Centre de Dia).

8 / El Papiol, a l’AMI
El Ple municipal va votar per majoria participar a l’Associació de Municipis per la Independència, una associació d’ens locals catalans que treballa amb els objectius d’assolir un estat propi per a la nació catalana, defensar els drets nacionals i conscienciar la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català.

9 / Noves àrees d’aparcaments ràpids
L’Ajuntament ha implantat una nova zona d’aparcaments ràpids al centre del poble als espais de més alta densitat comercial. Les noves places de 15 minuts ajuden a que tinguem encara més facilitat per trobar aparcament a l’hora d’acostar-nos als comerços i als diferents serveis del poble, cosa que ajuda a dinamitzar el teixit comercial del Papiol.

10 / Construcció de la pista ludicoesportiva
L’Ajuntament del Papiol va construir, al terreny de davant de la nova Biblioteca Municipal, una zona de prop de 10.500 metres quadrats, que va transformar en una pista ludicoesportiva per a tots els veïns i veïnes del poble i, també, en un nou espai d’aparcament.