El Papiol, divendres 16 de gener de 2015. Font: www.elpapiol.cat

Els horts municipals del Papiol ja han rebut la seva part del compost que es va produir amb l’esporga i la brossa orgànica que es va generar a l’inici de la tardor a les seves mateixes parcel·les. El compost de bona qualitat prové de la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès, i serà molt útil per a abonar ecològicament els horts.

Compostar vol dir sotmetre totes les deixalles orgàniques de la cuina, la llar i el jardí a un procés natural de transformació fins que s'obté el valuós compost, que és un producte que millora l'estructura del sòl, li dóna fertilitat, tot estalviant els fertilitzants artificials. Amb el compost es tanca el cicle de la natura i tornem al sòl allò que el sòl ens ha donat en forma de fruita, verdura, cereals, etc....