El Papiol, dimarts 20 de gener de 2015. Font: www.elpapiol.cat

50 ACTUACIONS; MOMENTS I POLÍTIQUES QUE HAN MILLORAT LA QUALITAT DE VIDA DEL PAPIOL.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat” als ciutadans. Aquest sèrie d'entrades al web municipal, que continuem amb aquesta noticia, responen, doncs, a la idea de fer un resum de les activitats més destacades realitzades per la coorporació local al llarg d’aquest mandat 2011-2015 que és a punt d’acabar. L'article en el que es basen aquestes entrades ha estat publicat al butlletí municipal de l'Ajuntament del Papiol aquest mes de desembre.

11 / El clavegueram al barri de Puigmadrona
Les obres de construcció del clavegueram al barri de Puigmadrona del Papiol tenen un pressupost de 80.000 euros (50.000 dels quals són aportacions dels veïns i 30.000, de l’Ajuntament). Es tracta de dotar el barri d’una instal·lació de xarxa de clavegueram i evitar abocaments a la llera pública. En aquest mandat també han tingut lloc les obres del clavegueram del carrer Abat Escarré.


12 / Preservar la Pedrera Berta
L’Ajuntament ha continuat la seva tasca per protegir la Pedrera Berta de la possibilitat de rebliment amb bales d’Ecoparc. S’han fet diferents accions amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i s’ha aconseguit que l’AMB votés una moció en contra del rebliment amb bales d’Ecoparc.

13 / Reforma interior de l’Ajuntament
L’Ajuntament va acabar la seva reforma interior, un projecte pensat, des d’un inici, per millorar l’atenció a les persones i la imatge exterior del mateix Ajuntament. L’última fase d’aquesta reforma va tocar a la Sala de Plens, un espai institucional i de treball on, a més a més de fer-hi els plens, s’utilitza per rebre personalitats i celebrar-hi actes diversos com reunions, trobades, cursos o casaments.

14 / L’Ajuntament deixa de cobrar la plusvàlua per dació en pagament
L’Ajuntament del Papiol ha incorporat a les ordenances municipals l’eliminació del pagament de l’impost municipal sobre la plusvàlua que es pugui originar com a conseqüència d’operacions immobiliàries consistents en vendes forçoses o subhastes derivades de l’execució del deute hipotecari per impagament. L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, ha expressat que “contínuament ens preguntem què pot fer un ajuntament per ajudar les persones que es troben en greus dificultats a causa de la crisi, i aquesta mesura és una d’aquestes decisions.” Una decisió pionera que molts ajuntaments han seguit i de la qual se’n van fer ressò la majoria de mitjans de comunicació del país.

15 / Desfibril·ladors a la Policia
La Policia Local del Papiol ha incorporat un desfibril·lador extern automàtic (DEA) al seu cotxe patrulla. Aquest aparell és vital per atendre les urgències mèdiques d’aturades cardiorespiratòries, en què l’atenció durant els primers minuts és essencial.

16 / Campanya contra els excrements de gossos
L’Ajuntament del Papiol va començar l’estiu passat una campanya per recordar a tots els papiolencs i papiolenques que
tenen gossos de la importància que té que en recullin els excrements quan passegen pel carrer. I ho va fer donant veu als
alumnes de 4t de primària de l’Escola Pau Vila del Papiol, que van esdevenir els creadors dels cartells conscienciadors que
es van repartir per tot el poble.

17 / La història de Galceran
La història de Galceran del Papiol, un dels prohoms de la vidaal nostre poble durant l’Edat Mitjana, és una obra impulsada
per l’Ajuntament que va firmar l’historiador local Alain Orive i que va treure a la llum la vida d’aquest cavaller del segle XIII.

18 / Urbanització de zona verda a Torrenteres
La urbanització de la zona verda del Pla parcial industrial de les Torrenteres, és de més de 16.500 m2. Aquesta va
consistir en una restauració paisatgística del territori malmès a conseqüència de l’explotació d’argiles, la recuperació
forestal de l’àmbit i la prevenció de l’acció erosiva sobre el terreny.

19 / Arranjaments als equipaments educatius
Al llarg de l’estiu de 2014 s’ha pintat de nou, al complet, l’Escola Pau Vila, i alhora s’ha arranjat el pati
de l’Escola Bressol. La tasca de manteniment d’aquest equipaments és una responsabilitat de l’Ajuntament.

20 / Una iniciativa per compartir cotxe
L’ajuntament va presentar un servei que facilita el contacte entre els ciutadans interessats a compartir el vehicle privat a
l’hora de fer un viatge. És gratuït i respon a la voluntat de seguir enfortint les polítiques i serveis que ajuden a preservar el
nostre entorn, alhora que promou l’estalvi en el cost dels desplaçaments dels habitants del poble.