El Papiol, dijous 5 de febrer de 2015. Font: www.elpapiol.cat

50 ACTUACIONS; MOMENTS I POLÍTIQUES QUE HAN MILLORAT LA QUALITAT DE VIDA DEL PAPIOL.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat” als ciutadans. Aquest sèrie d'entrades al web municipal, que continuem amb aquesta noticia, responen, doncs, a la idea de fer un resum de les activitats més destacades en les quals ha tingut un paper destacat la coorporació local al llarg d’aquest mandat 2011-2015 que és a punt d’acabar. L'article en el que es basen aquestes entrades ha estat publicat al butlletí municipal de l'Ajuntament del Papiol aquest mes de desembre.

31 / Plaça Gaudí i Baixada de Ca n’Esteve
L’Ajuntament va urbanitzar tot el vial de la Baixada de Ca n’Esteve des de la plaça Gaudí: es va ampliar la calçada amb doble direcció, es va dotar tot el carrer de voreres a banda i banda, es van soterrar les línies elèctriques i es va col·locar un nou enllumenat públic. Aquesta actuació és fruit de la negociació entre l’Ajuntament i els propietaris de Can Tintoré, la casa situada a la plaça Gaudí del poble, que es va enderrocar. D’aquesta manera es va ampliar de forma exponencial l’espai
públic al centre del poble així com es va dotar el nucli antic d’un nou espai d’aparcament.

32 / Mur del camí del pi del Balç
Les obres al camí del Pi del Balç consisteixen en l’eixamplament del camí que fins ara era molt estret per fer possible el pas
de petits camions i ambulàncies i camió de bombers que fins ara tenien barrat el pas.

33 / El Papiol dóna suport al president Mas
Els alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments del Papiol, Begues, Collbató, Pallejà, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat, van unir-se per donar suport al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, pel seu esforç per conduir el procés a favor del dret a decidir del poble català.

34 / Àrees de jocs infantils
L’Ajuntament del Papiol va concloure la millora de les principals àrees de jocs infantils del poble, al Bosc d’en Blanc, al carrer
Brasil i a la confluència entre els carrers Anselm Clavé i Cardenal Casañas. Aquesta millora és fruit de la voluntat de mantenir els equipaments del poble en un estat òptim, i en especial aquells dedicats als infants.

35 / Reforma de la plaça d’accés a l’Ajuntament
Les obres de reforma de la plaça d’accés a l’Ajuntament van ampliar la zona per a vianants desplaçant l’espai dedicat a
l’aparcament de vehicles. En la nova pavimentació de la plaça es va procurar conduir l’aigua amb els pendents del paviment de manera que s’evités la possible acumulació d’aigua sobre l’ambulatori.

36 / Pla de Mobilitat del Papiol
Aquest 2015 s’aprovarà el Pla de Mobilitat del Papiol, una feina de més de dos anys de treball que ha volgut estudiar les necessitats de mobilitat del poble per poder oferir les millors solucions per a la mobilitat dels seus ciutadans.

37 / Renovació de lluminàries al nucli antic
L’Ajuntament va concloure la renovació de 83 lluminàries del nucli antic del Papiol. Aquests noves lluminàries provoquen
menys emissions de llum, en compliment de la llei de contaminació lumínica.

38 / Pla d’access ibilitat del Papiol
L’Ajuntament del Papiol va aprovar un Pla d’accessibilitat del poble on es va fixar una visió general de l’estat d’accessibilitat en tot l’àmbit d’actuació del municipi i on es van descriure les principals característiques, mancances i intervencions a portar a terme per millorar l’accessibilitat d’un poble com el nostre, orogràficament complicat.

39 / Reparació al Polígon Industrial
Al Polígon Industrial del Papiol s’han reparat diversos punts del paviment, molt malmès, del carrer de la Plana. S’ha sanejat
també el subsòl a causa de la gran deformació del carrer. L’actuació ha tingut un cost de 17.500,00 euros.

40 / Una nova agenda pel Papiol
Al llarg d’aquest mandat ha nascut una nova agenda pel poble. Una publicació mensual editada pel mateix Ajuntament,
amb les activitats culturals i esportives més destacades de cada mes. El projecte d’una agenda mensual vol ajudar a les entitats i associacions del poble a promocionar les seves activitats.