El Papiol, dimarts 10 de febrer de 2015. Font: www.elpapiol.cat

L’any 2014, la deixalleria del Papiol ha comptabilitzat 4.054 entrades d’usuaris, més d’11 entrades al dia. La majoria dels usuaris d’aquest equipament municipal són particulars (82%) seguits dels petits industrials (10%), els petits comercials (4%) i la brigada (2%).

Les dades de 2014 ens mostren que el material que es diposita a la deixalleria del nostre poble té diferents destins: la recuperació (43%), la reutilització (34%), la compostació (11%) la inertització com a residu especial (1,42%) i finalment el rebuig, que al Papiol només és del 8%.