El Papiol, dimecres 11 de febrer de 2015. Font: www.elpapiol.cat

50 ACTUACIONS; MOMENTS I POLÍTIQUES QUE HAN MILLORAT LA QUALITAT DE VIDA DEL PAPIOL.

Tal com exposa l’article 69 de la Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, “les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva activitat” als ciutadans. Aquest sèrie d'entrades al web municipal, que continuem amb aquesta noticia, responen, doncs, a la idea de fer un resum de les activitats més destacades en les quals ha tingut un paper destacat la coorporació local al llarg d’aquest mandat 2011-2015 que és a punt d’acabar. L'article en el que es basen aquestes entrades ha estat publicat al butlletí municipal de l'Ajuntament del Papiol el passat mes de desembre.

41 / El 9 de novembre al Papiol
La consulta del 9 de novembre sobre el futur polític del nostre país va tenir una participació de més de 2.300.000 persones a tot Catalunya. Al Papiol el 81,78 % va optar per l’opció del Sí-Sí, el 9,68%, pel Sí-No i el 6,93% pel No. Al nostre poble van ser 1.487 persones les que van decidir participar a la consulta.

42 / Passatge de Pau Casals
La urbanització del passatge de Pau Casals va ser una actuació que volia garantir els serveis bàsics a tots els immobles de la zona. Es va pavimentar l’espai amb formigó pretesat per donar accés als vianants i al trànsit rodat a un immoble del passatge que encara no en disposava i es van crear dues zones enjardinades al final del passatge i a l’entrada.

43 / Repercussió al país
El Papiol va ser l’any 2013 protagonista del programa de TV3 “Divendres” i es va presentar dins la televisió catalana a tot el país. La mesura de la plusvàlua pels desnonats, que va inaugurar el Papiol a tot l’Estat, i la delimitació de la primera zona de protecció acústica també van ser tema dels diaris i televisions del país i de l’Estat espanyol.

44 / Arranjament definitiu de la vorera de l’avinguda de la Generalitat
L’arranjament definitiu de la vorera de l’avinguda de la Generalitat a l’alçada del Parc del Centre ha evitat que els moviments
de terra característics del Papiol tornin a malmetre la zona. Es van col·locar uns ancoratges per estabilitzar la zona de manera definitiva. El cost de l’obra, d’aproximadament 250.000 euros, va anar a càrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

45 / Baixada del valor cadastral dels bens immobles del Papiol
La mesura adoptada per l’Ajuntament del Papiol de baixar el valor cadastral dels bens immobles del Papiol ha suposat una disminució dels ingressos del consistori de 500.000 euros, però alhora ha reduït de forma considerable la càrrega de l’impost de l’IBI en els papiolencs, aquests últims any i els propers cinc.

46 / Un consell per enfortir la participació
El Consell del Poble, que va ser aprovat pel consistori municipal abans de l’estiu d’aquest 2014, serà l’instrument de què es dotarà el poble per a l’organització i participació ciutadana en els assumptes que afecten la globalitat del municipi del Papiol.

47 / Renovació dels senyals informatius
L’Ajuntament del Papiol va renovar una part dels senyals informatius del poble: una millora que ens ajuden a trobar els espais i equipaments més significatius del Papiol. Aquesta renovació va anar acompanyada d’una actuació de millora de la
pintura vial al poble que volien respondre a demandes de veïns.

48 / Mapa del Soroll
L’Ajuntament va presentar el Mapa de Soroll del Papiol, un estudi que cartografia l’acústica del municipi amb l’objectiu de dotar l’Ajuntament d’un instrument per poder gestionar el soroll al qual estan exposats tant la població com el territori.

49 / Un nou mercat de pagès
El Papiol gaudeix des d’aquest mandat del Mercat de Pagès, una parada que els pagesos del Papiol col·loquen a la plaça de Gaudí, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, dos dissabtes al mes. D’aquesta manera totes les papiolenques i els papiolencs poden adquirir productes de l’horta del nostre poble.

50 / Reordenació del carrer Diputació, la baixada de la Lluna i el passatge de la Pau
Aquesta trama de carrers del poble viuen una actuació total (voreres, clavegueram, lluminàries...) que té en la racionalitat
pressupostària un valor afegit, i que millorarà la qualitat de vida dels veïns de la zona així com crearà nou espai públic
per a tots els papiolencs. La proposta també té com a objectiu mantenir la unitat i el caràcter de la zona del nucli antic i
contribuir a dotar d’identitat el centre urbà. El pressupost de l’obra és de 699.981 euros, 500.000 del quals van a càrrec de
les administracions supramunicipals.