El Papiol, dilluns 23 de febrer de 2015. Font: www.elpapiol.cat

L’Ajuntament del Papiol i el de Molins de Rei han signat un conveni per a dur a terme polítiques actives d’ocupació per als seus habitants de forma conjunta. Entre d’altres, cobriran els àmbits d’orientació, ocupació i formació amb els recursos humans i materials dels diferents ajuntaments i intercanviaran informació per al bon seguiment i la coordinació de les diferents activitats. 

Alhora, realitzaran també actuacions d’emprenedoria i empresa de forma coordinada: des de l’Ajuntament de Molins de Rei s’informarà de totes les activitats adreçades a emprenedors i empreses per orientar als papiolencs en: sessions informatives de creació d’empreses, assessoraments individuals, tallers de formació, reempresa, networking, punt tramitació PAE, assistència tècnica empresaris... I des de l’Ajuntament del Papiol s’informarà (mitjançant reunions, mailing...) per la captació de potencials emprenedors i es facilitarà la posterior derivació al Centre Local de Serveis a les Empreses de Molins de Rei.