El Papiol, dilluns 9 de març de 2015. Font: www.elpapiol.cat

La regidora de Medi Ambient, Sanitat i Recursos Humans de l’Ajuntament del Papiol, Olga Meca, ha participat com a ponent a la jornada “Zones de protecció de la qualitat acústica i lumínica” organitzades per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat de Catalunya, on ha explicat el cas de la zona de protecció acústica del Papiol a la zona ubicada al voltant de Roques Blanques.

La xerrada anava dirigida a responsables polítics i tècnics municipals o d’espais d’interès natural. La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) vol impulsar la implantació d’aquesta mena d’espais i per això organitza aquesta trobada: per informar els organismes que hi puguin estar interessats de les característiques i el procediment de tramitació d’aquestes figures, per presentar exemples d’experiències en la matèria i per debatre l’interés del seu desplegament. 

El Papiol ha estat la primera zona a estudi per a convertir-se definitivament en espai protegit. La figura jurídica de declaració de zones de protecció de la contaminació acústica no s’havia utilitzat fins ara tot i haver estat aprovada fa deu anys.

L’Ajuntament del Papiol ha treballat intensament al llarg dels últims anys per a incorporar la qualitat acústica com un paràmetre més a tenir en compte per al benestar dels papiolencs i papiolenques. Entre d’altres accions, l’Ajuntament ha presentat i ha publicat al web municipal el Mapa de Soroll del Papiol, un estudi que ha cartografiat l’acústica del municipi amb l’objectiu de dotar l'Ajuntament d’un instrument per poder gestionar el soroll al qual estan exposats tant la població com el territori.

Mapa del soroll del Papiol:
https://www.elpapiol.cat/perfil/papiol/recursos/recursos/memoria_ms_i_mca_el_papiol.pdf