El Papiol, dijous 12 de març de 2015. Font: www.elpapiol.cat

L’Ajuntament del Papiol proposa als papiolencs i papiolenques que vulguin participar en l'elaboració del nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPnat) una jornada de treball on poder dir la seva. Aquesta jornada es desenvoluparà el proper 9 d’abril de 2015, de 19 a 21 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Per apuntar-se a la jornada cal trucar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del mateix Ajuntament del Papiol.

A finals de gener 2015 s'ha aprovat l’Avanç de pla del nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat). L’Avanç de Pla incorpora la metodologia per desenvolupar un programa de participació ciutadana, que s’incorpora dins del procés de tramitació del PEPNat. Simultàniament als canals habituals de recollida de suggeriments a un PEPNat, es reforça també la posta en marxa de canals telemàtics a disposició de la ciutadania i també es posa en marxa la realització de sessions de recollida presencial de suggeriments al PEPNat, convocant sessions amb les estructures de participació dels municipis implicats.

La totalitat de la informació la trobareu a l’enllaç següent:
http://www.amb.cat/web/territori/urbanisme/informacio-publica-dels-plans-urbanistics/pepnat-collserola

La sessió de participació afavorirà la recollida d’opinions i el seu contrast i debat entre els participants, amb una metodologia que facilita la recollida d’idees i suggeriments de la forma més igualitària i àmplia possible. Es farà la sessió amb un grup màxim d’ aproximadament 20 persones.