El Papiol, dimarts 31 de març de 2015. Font: www.elpapiol.cat

L'Ajuntament del Papiol i Aigües de Barcelona han signat un conveni per a la realització d'una prova pilot de telemesura per comptadors d'aigua al nostre municipi. Aquesta prova vol ajudar a progressar en l'adaptació de les noves tecnologies que afavoreixin tant la sostenibilitat medieambiental (que inclou l'estalvi d'aigua) com el benestar dels ciutadans.

En l’àmbit de l’abastament d’aigua potable, la telemesura dels comptadors presenten una sèrie d’avantatges respecte el sistema tradicional de lectura que es volen posar a prova en diferents dependència i equipaments municipals:

  • El major control de consums permet una millora de la gestió de la xarxa, gràcies a la identificació en temps quasi real de l’aigua registrada pels comptadors.
  • Es genera una cultura de consum intel·ligent on el client pot disposar de tota la informació sobre els seus consums amb un click.
  • Suposa un primer pas cap a la Gestió de la Demanda Activa per a períodes de crisi hídrica.
  • Permet automatitzar tasques manuals de poc valor afegit (lectures manuals) i potencia l’activitat econòmica del sector TIC a la població.

El conveni firmat entre l'Ajuntament i Aigues de Barcelona tindrà una vigència de quatre anys.