El Papiol, dijous 30 d'abril de 2015. Font: www.elpapiol.cat

“Promoure l’ocupació a la indústria del Baix Llobregat” és un projecte coordinat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i on i participen un total de 25 municipis de la Comarca, entre ells el Papiol, així com la d’altres entitats com Universitat Politècnica de Catalunya, Innobaix o Pimec, que té com a objectiu principal generar nova ocupació dins del sector industrial.

La promoció se centra concretament en la indústria alimentària i de begudes i la indústria logística i de transports, a partir del coneixement de les característiques i les necessitats ocupacionals que les empreses d’aquestes activitats econòmiques manifestin. 

Per a portar a terme la missió es treballarà mitjançant tres eixos principals: 

  • Concertació Institucional territorial i sectorial: Mitjançant la constitució de taules i comissions de seguiment, la identificació de les empreses i el disseny de la metodologia. 
  • Enfortiment del model industrial local: Gràcies a visites a les empreses de la comarca i l’elaboració de pla de formació
  • Retenció de talent i desenvolupament competencial: realitzant accions de formació, pràctiques i contractacions bonificades. 

Aquest projecte aporta diversos beneficis al Papiol, entre d’altres:

  • Participació en projectes supramunicipals. 
  • Col·laboració i cooperació amb altres institucions púbiques i privades. 
  • Coneixement de la indústria logística i alimentària del Papiol. 
  • Possibilitat de donar resposta a les necessitats que la indústria del Papiol manifesta. 
  • Formació i reclutament de talent jove del municipi.