El Papiol, dijous 30 de juliol de 2015.

Benvolguts papiolencs i papiolenques,

Ens sembla sorprenent la notícia sobre retribucions brutes que ha publicat l’equip de govern del nostre Ajuntament. Algú pot entendre que dins les retribucions brutes no s’inclogui el cost de la seguretat social que és un cost directament vinculat a les retribucions i que paga íntegrament l’Ajuntament?, no serà que ho han obviat per “maquillar” el cost real?

La transparència exigeix ser clars i no amagar conceptes que no s’entenen, especialment quan es fan taules comparatives que, com a principi bàsic i obvi, han de contenir dades comparables.

A continuació, presentem el cost real de les retribucions polítiques en aquest mandat i en l’anterior:

 

   Mandat 2011-2015  Mandat 2015-2019
Alcalde   39.280 €  47.708 €
Tinents d'Alcalde  48.240 €  37.500 €
Regidors Equip de govern 10.720 € 21.300 €
Regidors d'Oposició  11.760 €  8.000 €
Grups Polítics Municipals 4.332 € 4.560 €
Total cost 114.332 € 119.068 €

 

El cost real de les retribucions polítiques, per aquesta legislatura, és un 4,1% superior al de l’anterior, perquè, entre altres motius i tal com s’ha explicat en nombroses ocasions, l’Alcalde Albert Vilà va assumir tot el seu salari via dietes per evitar el cost de seguretat social que, d’una altra manera, hagués hagut de costejar l’Ajuntament. Més enllà de voler fer un maquillatge poc encertat, intentant justificar que no hi ha hagut increment, ens preocupa:

  1. Que es valori el cost sense tenir en compte una partida tan rellevant com la seguretat social. De la mateixa manera, i ja posats, podien haver considerat els salaris en net sense tenir en compte el que es paga a l’Agència Tributaria en concepte de retencions (IRPF), doncs també és un cost que suporta l’Ajuntament, però que no percep el treballador.
  2. Que l’actual equip no hagi estat capaç d’ajustar despeses, de forma que la nova etapa ja s’obri amb increment de costos. Haurien d’haver estat més curosos després de les lliçons de contenció de costos a què ens han tingut acostumats aquests darrers anys i a les seves promeses electorals.
  3. Que hagin presentat, els primers números del seu mandat, sense considerar un fet que, a totes llums i per qualsevol gestor de recursos, no es pot obviar.

És cert que el nou equip de govern només tindrà una dedicació exclusiva, entre altres coses, perquè són dos regidors més a govern que l’anterior legislatura. Tot i així, aquesta única dedicació, vers la situació anterior, no ha suposat estalvi en costos sinó, més al contrari, un increment del 4,1%. També és destacable que existeixi una regidoria que, sense plena o quasi plena dedicació, pugui fer-se càrrec de la cartera de Comerç, Promoció Econòmica (sobre la que recaurà tot el pes de la promesa baixada de l’IBI), Policia, Ocupació (eix vertebrador dels programes presentats), Gestió de Personal i temes jurídics i patrimonials. Esperem que, tanta càrrega de treball i responsabilitat, pugui ser assolida sense comprometre les promeses electorals.

Respecte al tema dels litigis, nosaltres demanem que, per transparència i a fi de què tothom conegui de què es tracta, saber quins són, en quina situació estan i que fossin detallats en un Full Informatiu Municipal un per un, per tal de no confondre i tranquil·litzar els ciutadans. L’anterior equip de govern, té molt clar que tots els litigis oberts tenen una justificació i una finalitat clara: defensar els interessos del poble.

Respecte a la targeta d’Alcaldia, hem de dir que, per les despeses de representació que hagi d’assumir l’Ajuntament, és molt més transparent i fiable fer-ho amb targeta de crèdit, ja que deixa un registre i una traçabilitat clara mitjançant extracte bancari, de manera que no existeix cap descontrol en com, quan i en què es destinen aquests diners, que, a més, estan degudament pressupostats. És per això que, ni per un tema de volum, ni per un tema de registre, es pot afirmar que això suposarà un major control de pressupost.

La gestió de pressupost requereix menys demagògia i validació amb xifres correctes. El que veiem és que, amb les primeres xifres, ja hi ha hagut el primer embolic que ha suposat un increment de 4.736 € anuals de cost pel nostre Ajuntament i 18.944 € per aquesta nova legislatura.

Per finalitzar també voldríem aclarir que els quatre regidors de Junts pel Papiol, no som regidors sense cartera. A nosaltres no ens agrada parlar en aquests termes d’altres èpoques, nosaltres som regidors a l’oposició.

US DESITGEM UNES BONES VACANCES D’ESTIU!!!