El Papiol, dimarts 22 de desembre de 2015.

Per què hem votat en contra dels pressupostos 2016?

Hem presentat al·legacions als pressupostos més desequilibrats i imprudents que s’han presentat en els darrers 16 anys.

El passat 25 de novembre de 2015, vam celebrar Ple Municipal Ordinari i un dels punts de l’ordre del dia era l’Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a l’any 2016.

Malgrat que coincidim amb moltes de les propostes d’augment que defineix el pressupost presentat (increment de despesa en serveis socials, manteniment dels serveis educatius, culturals i esportius, més beques menjador de l’escola bressol, de l’escola de música, beques casal d'estiu, manteniment de subvencions a entitats, inversions) vam votar en contra dels pressupostos municipals per l’any 2016 perquè aquests ens semblen DESEQUILIBRATS i IMPRUDENTS.

Desequilibrats i imprudents perquè preveuen que un ingrés extraordinari, que no hi ha previsió de tenir-lo de nou en propers exercicis, serveixi per pagar despeses ordinàries que és de preveure que continuaran tenint-se els pròxims anys (personal, subministraments, serveis que es donen regularment a la població...). Què passarà doncs quan calgui assumir la despesa i no hi hagi l'ingrés extraordinari amb el qual pagar-la? Apujarem els impostos? Reduirem els serveis?

Imprudents també perquè prop d'un 10% del pressupost (és a dir, MIG MILIÓ D'EUROS!!!) estan justificats en ingressos fonamentats en intencions, acords verbals i converses, cap document escrit ni acord formal. Desitgem que l'Ajuntament obtingui aquests ingressos i fins i tot sembla probable que serà així, però tot i això, és prudent comptar en fer el pressupost amb uns ingressos només probables i no segurs?

¿A què obeeix la precipitació d’aquest equip de govern de comptar amb uns ingressos que no estan assegurats, més quan existeixen mecanismes, anomenats modificacions de crèdit, que permeten anar incorporant els ingressos reconeguts i reals que es van produint al llarg de l'any?

Ens costa d’entendre aquesta manera de confeccionar el pressupost.

És per aquests motius que Junts pel Papiol hem presentat al·legacions als pressupostos del pròxim any 2016, amb l'objectiu que siguin més equilibrats, prudents i, per tant, realistes.

Clicant sobre aquest enllaç teniu disponible de forma íntegra la Carta al Poble número 27, publicada per Junts pel Papiol