El Papiol, dimecres 11 de novembre de 2015.

A continuació us fem un resum dels punts més rellevants del Ple celebrat el passat 29 d'octubre:

  1. Coneixement general del Plenari dels Decrets: ens vam interessar pel decret d'Alcaldia mitjançant el qual s'incrementa el sou de dos funcionaris de l'Ajuntament (un d'ells directament vinculat a Convergència Democràtica del Papiol) la tasca dels quals, al nostre entendre, encara ha de veure's consolidada. Especialment ens preocupa com s'ha produït aquest increment de sous, donat que entenem que es podia haver incorporat a l'aprovació de pressupostos i fer-lo efectiu, en el seu cas, amb efectes 1 de gener de 2016. No hem entès ni la urgència ni el mètode d'aprovació d'aquest fet i així ho vam traslladar.

  2. Aprovació provisional de la primera revisió de les Ordenances Fiscals corresponent a l’exercici de 2016: sobre aquest punt vam votar a favor atès que les ordenances mantenen la mateixa línia de les ordenances aprovades per Junts pel Papiol en anys previs. Hem felicitat la modificació introduïda a l'impost de vehicles per tal d'incentivar els vehicles menys contaminants i hem suggerit que es revisin aquells altres impostos que puguin incentivar temes mediambientals. No obstant això, vam preguntar perquè no s'havien proposat en aquestes ordenances la promesa baixada de l'IBI i la supressió de la taxa de gossos que havien estat incorporades en el programa electoral de CIU. Davant d'aquesta qüestió de gran interès, al nostre entendre, pels votants del tripartit, el Sr, Borràs va respondre amb evasives que no estan en sintonia amb les polítiques de promoció econòmica que tenien previstes aplicar durant l'exercici 2016 i que havien de permetre reduir la càrrega impositiva, sense afectar el pressupost del nostre municipi. De nou ens trobem amb promeses electorals no complertes.

  3. Ens vam adscriure a les tres mocions presentades i vam votar a favor: moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N, moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55” i moció en relació a les beques menjador al Baix Llobregat.

En el torn de Precs i Preguntes ens vam interessar:

  1. Pels motius pels quals després de dos mesos de la recollida del material pels refugiats sirians encara queda gran part del material pendent d'enviament.

  2. En quin estat està i quan serà presentat per part del nou equip de govern el Pla d'Actuació Municipal (PAM).