El Papiol, dijous 24 de març de 2016.

Dia Mundial de la Justícia Social

El passat 20 de febrer Junts pel Papiol vam commemorar el dia Mundial de la Justícia Social, amb un acte a la plaça Gaudí.

Les Nacions Unides reconeixen la justícia social com un principi fonamental per a la convivència pacífica i pròspera, dins i entre les nacions. Defensem els principis de justícia social quan promovem la igualtat de gènere o els drets dels pobles indígenes i dels migrants. Promovem la justícia social quan eliminem les barreres que enfronten les persones per motius de gènere, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat.

La celebració del Dia Mundial de la Justícia Social ha de donar suport a la tasca de la comunitat internacional encaminada a eradicar la pobresa i promoure l'ocupació plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes i l'accés al benestar social i la justícia social per a tothom.

Des de Junts, vam voler donar a conèixer aquest dia celebrant un acte a la Plaça Gaudí. Simbòlicament vam enderrocar el mur de les injustícies socials que encara ens fan diferents.

Per a nosaltres aquest és un tema que ha estat, és i serà cabdal i que hem tingut molt present en els nostres anys de govern, aplicant polítiques dirigides a oferir i donar oportunitats a tots aquells que les necessitaven, doncs entenem aquesta com una tasca prioritària dels nostres governants.

Sempre vam tractar aquesta problemàtica de forma transversal i tenint-la molt present en qualsevol de les regidories i en les diferents actuacions, serveis, equipaments...

La professionalització del departament d’Acció Social, l’eliminació de la plusvàlua per dació en pagament, potenciar el servei d’Orientació Laboral, ajuts d’urgència, realització de la Guia d’acollida als nouvinguts, Centre de Dia, pisos per a joves, beques menjador, beques Escola bressol, beques per l’Escola de música, beques per a la pràctica esportiva, arranjaments de domicili, teleassistència, Espai infantil i juvenil, Bus de l’estació, pla d'Accessibilitat, pla de Mobilitat Urbana... són un petit recull de les nostres polítiques durant els nostres anys a govern.

Però encara queda molta feina per fer, i són molts els àmbits en els quals cal incidir en aquest sentit, i en els que la gent de Junts continuarem treballant en pro de la Justícia Social.

La introducció d’un sistema de tarifació social en els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament, millorar en la detecció de les necessitats socials, renovar la Guia d’acollida als Nouvinguts, l’aplicació dels Plans d’Accessibilitat i Mobilitat... són diferents exemples en què incidirem perquè l’actual equip de govern continuï treballant i en els que trobarà el nostre suport.

 

Ple Ordinari del 28 de gener de 2016

El passat mes de gener es va celebrar Ple Ordinari on un dels temes principals que es van tractar va ser l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal per enguany.

Com ja sabeu, Junts pel Papiol, va presentar al·legacions als mateixos i davant les explicacions tècniques-comptables que se’ns van donar per part de Secretaria, nosaltres vam mantenir el nostre vot en contra donat que no es va donar la resposta política i econòmica que vam demanar. Més enllà d’això, la resposta del regidor d’Hisenda, Sr. Querol, va ser qualificar els nostres arguments de difamatoris. Si aquest equip de govern confon informació amb difamació, potser hauria de fomentar major proximitat i participació amb l’oposició, de manera que podria apreciar que el que nosaltres fem i farem, com partit a l’oposició, és informar, mai no difamarem.

Un dels temes que també vam posar a sobre la taula, en aquest Ple, a instàncies de molts veïns i veïnes, va ser el fet que el fill del regidor d’Hisenda, havia utilitzat per ús privat el Pavelló Municipal per, en paraules del propi Regidor, estalviar-se un gimnàs. Esperem que l’Alcalde en prengui bona nota i no es torni a produir un fet tan lamentable i del que nosaltres informem (no difamem).

També ens vam interessar per l’ús de fons públics en benefici d’una empresa privada organitzadora de la Ultratrail Collserola i que, per primera vegada, ha estat subvencionada pel nostre Ajuntament. Hem de ser molt més curosos en la gestió dels nostres recursos i utilitzar-los per fins públics ino privats, com ha succeït. Suposem que la falta d’experiència i falta de perspectiva, ha conduït a aquest equip de govern a cometre aquest error i, de la mateixa forma, esperem que el nostre Alcalde prengui nota perquè no es torni a produir.

Clicant sobre aquest enllaç teniu disponible de forma íntegra la Carta al Poble número 28, publicada per Junts pel Papiol