El Papiol, dimecres 27 de gener de 2010. Font: www.elpapiol.cat

La regidoria de Cooperació de l’Ajuntament del Papiol ha decidit obrir un compte perquè la ciutadania que ho vulgui pugui participar amb aportacions econòmiques a l’ajuda a Haiti, país del Carib que va patir un devastador terratrèmol el passat 12 de gener.

Aquestes aportacions econòmiques particulars s’adjuntaran a la que aportarà el mateix Ajuntament i es destinaran a la campanya d’ajut que ha posat en marxa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Dades bancàries:
CAIXA DEL PENEDÈS, núm. c/c 2081-0152-79-3110000050