El Papiol, 9 de febrer de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Ajuntamen24hL'Ajuntament del Papiol ha posat en marxa l'e-TRAM, un mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC). Aquest servei permet fer tres tràmits amb l'administració que abans només es podien fer mitjançant un desplaçament físic fins a les dependències municipals a través de la xarxa.

Els tràmits incorporats a la xarxa tenen la mateixa validesa jurídica que els presencials. Els tres tràmits que inauguren el servei són la instància genèrica, la cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal i les queixes i suggeriments. El servei està obert i en marxa les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

Aquesta nova eina fa possible que des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, el ciutadà pugui:

1) Iniciar i formalitzar diverses gestions i tràmits municipals en nom seu o en representació d'un altre ciutadà.
2) Consultar l'estat i el contingut dels seus tràmits, identificant-se prèviament.
3) Rebre informació mitjançant correu electrònic i avisos per SMS sobre la situació dels seus tràmits.

Alguns dels serveis que s'ofereixen dins el mòdul de tramitació municipal requereixen d'un sistema d'autenticació. La identificació digital permet:

1) Realitzar tràmits i gestions que necessiten autenticació, com per exemple una instància. D'aquesta manera, es garanteix que la validesa jurídica dels tràmits sigui la mateixa que en el tràmit presencial o en paper.

2) Consultar l'estat de les sol·licituds.

3) Omplir els formularis amb les dades personals sense necessitat d'escriure-les.

Per realitzar aquests tràmits, és necessari disposar d'un certificat digital. Són vàlids els certificats digitals classificats per CATCERT: DNI electrònic, Camerfirma, FNMT, Firma Professional, els propis de CATCert, etc.

www.catcert.cat