El Papiol, diumenge 20 de febrer de 2011.

El passat més de desembre, ja vam donar la notícia que l'alcalde Albert Vilà encapçalarà la llista de Junts pel Papiol a les properes eleccions municipals del mes de maig. Va respondre així, a una petició unànime de tots els membres reunits en l'assemblea de Junts pel Papiol.

Des de llavors hem estat treballant en l'elaboració d'un programa de govern que marqui uns objectius realistes i engrescadors per als propers quatre anys. Per fer-ho han estat molt importants les referències i suggerències que ens heu fet arribar els veïns i veïnes del Papiol al nostre web i les que ens vau manifestar durant les visites "porta a porta" que membres de Junts vam fer a moltes cases del poble, a les quals cal afegir les idees i les inquietuds que ens heu manifestat en les converses que hem mantingut en diferents ocasions, ja sigui pel carrer o en els diferents actes organitzats per les associacions, així com també els suggeriments rebuts durant aquests quatre anys de govern a l'Ajuntament.

El primer dels eixos del nostre programa serà el manteniment, per sobre de la crisi, de tots els serveis que actualment ofereix l'Ajuntament, posant l'accent, si el requereix, en la millora de la seva qualitat. Estem parlant de serveis com el de teleassistència, ajuts a les famílies, beques escolars, el bus de l'estació, entre d'altres; serveis que hem millorat i seguirem millorant durant la propera legislatura, alguns dels quals, com el d'autobús, alguns municipis malauradament s'han vist obligats a suprimir.

El segon eix es refereix al terreny de l'espai públic. Entre els nous equipaments que proposarem hi haurà, com a prioritari, la construcció d'un centre cultural polivalent.

En el terreny dels valors, com a tercer eix del nostre programa, aprofundirem en totes aquelles pràctiques que han estat el fet diferencial de Junts des que vam accedir a l'Ajuntament: el treball i la dedicació al servei del poble, el diàleg constant amb els ciutadans, l'honradesa i la transparència, i tot això sense interessos particulars i amb la idea de beneficiar a tots.

Junts donarà també, com a quart eix, un pas endavant en l'autonomia del nostre projecte, pensant únicament en el Papiol i al servei del Papiol. Per aquesta raó hem decidit presentar una llista autònoma i renovada, que a diferència de les últimes eleccions municipals, no farà coalició amb Esquerra.

Junts és un partit que sempre ha prioritzat els interessos del Papiol; un grup de papiolencs i papiolenques que seguim creient que la qualitat de vida i la bona convivència social comença per l'entorn més proper, i que sabem que treballant de valent seguirem millorant el Papiol.