El Papiol, dimecres 23 de febrer de 2011.

Com heu pogut observar aquests dies s'estan realitzant obres d'asfaltat en diferents carrers del nostre poble.

En primer lloc, els membres de Junts pel Papiol que formen part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Papiol, volen demanar disculpes pel fet de no avisar adequadament als veïns dels carrers afectats per aquestes obres, sobretot preveient que aquestes millores provocarien talls de carrers.
 
La realització d'aquestes obres estaven previstes pel primer semestre d'aquest any, com així ho contempla el capítol d'inversions del pressupost municipal per aquest 2011.
 
La raó d'actuar amb aquesta rapidesa és que l'Ajuntament del Papiol s'ha pogut coordinar amb el Servei d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona i avançar la realització de les obres d'asfaltat.
 
A finals de la setmana passada, la Diputació de Barcelona va realitzar obres de reparació del ferm a l'Avinguda Generalitat. Un cop finalitzades aquestes tasques i aprofitant que la totalitat de la maquinaria d'asfaltat ja es trobava al municipi, van coordinar amb la Diputació la possibilitat de dur a terme aquestes millores.
 

Es gràcies a això que s'han pogut avançar aquestes obres d'asfaltat, obres que com hem explicat anteriorment, estaven previstes per més endavant. El fet de disposar de tota la maquinaria al municipi ha provocat un gran estalvi en la partida de transport, cosa que ha rebaixat considerablement el pressupost inicial previst per aquestes millores.

Es realitzaran millores d'asfaltat en 6.100 m2 de carrers de la nostra població. 

El calendari d'actuacions previst és el següent:

  • Dimarts dia 22 de febrer: c/ Llibertat.
  • Dimecres dia 23 de febrer: c/ Jacint Verdaguer, c/ Sant Antoni, c/ Pi Maragall i c/ Àngel Guimerà.
  • Dijous 24 de febrer: continuació del c/ Àngel Guimerà, ptge. Progrés i c/ Joan Maragall.
  • Divendres 25 de febrer: reparacions puntuals al c/ Aribau, Rambla Catalunya, c/ Pare Remigi i Pl. Catalunya.

Quan es realitzi la senyalització vial amb pintura dels carrer asfaltats, l'Ajuntament avisarà prèviament dels talls a efectuar així com les restriccions en l'estacionament, mitjançant la col·locació de cartells informatius a la via pública.