El Papiol, dimarts 22 de març de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Escola_de_musica

La cultura ha estat defensada, al llarg d'aquest mandat 2007-2011, com un bé que ha d'arribar a tots els papiolencs. Tant s'han de crear les condicions perquè pugui ser consumida i gaudida pels habitants del poble com s'han de crear les millors situacions perquè els mateixos papiolencs puguin formar-se, educar-se i expressar-se dins aquest àmbit. El mandat va començar amb la inauguració de la nova Escola Municipal de Música i Dansa Miquel Pongiluppi, que s'ha consolidat com un vertader espai central de la cultura al poble, i acabarà amb l'obertura de la nova Biblioteca i Espai per a entitats, el futur motor cultural del Papiol, al llarg d'aquest 2011.

L'Escola Municipal de Música i Dansa Miquel Pongiluppi, ha destacat per la seva gestió i excel·lència pedagògica, fins al punt que ha estat presa com a exemple per diverses administracions de fora del poble. Els habitants del Papiol han refermat aquest fet i han convertit el poble en una de les poblacions de l'Estat espanyol que percentualment té més alumnes que estudien música. Com va afirmar l'alcalde en la inauguració de l'Escola de Música i Dansa: "a més a més de coneixements musicals se'ls presenta una idea del món on volem viure: un món on l'esforç, el diàleg, el civisme, la convivència, la llibertat de creació, el respecte i el treball són valors destacats".

El Papiol s'ha adherit al Consorci per a la Normalització Lingüística de cara a formalitzar una aposta decidida de l'Ajuntament per treballar en polítiques de normalització lingüística envers la llengua catalana. Durant aquests primers anys s'han dut a terme programes adreçats al conjunt social i associatiu de la vila a través del Servei de Català ubicat al poble. Entre d'altres, s'han organitzat cursos de català per a adults, sessions d'acolliment lingüístic per a la nova immigració, i s'han fet tres edicions del programa de les parelles lingüístiques, que potencia l'ús social de la llengua i alhora reforça la cohesió social de la vila.

Al llarg d'aquest mandat també s'ha aprovat el Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del Papiol, un document d'especial importància que s'havia d'haver realitzat fa molts anys i en què aquest Ajuntament va començar a treballar l'any 2001. De fet, la Constitució Espanyola i l'Estatut de Catalunya obliguen les administracions a protegir el patrimoni arquitectònic i la Llei de patrimoni cultural català (30 setembre de 1993) en determina el marc vigent de protecció. L'actuació principal d'aquest Pla Especial ha estat crear un document que serveixi per determinar quines han de ser les línies d'actuació urbanístiques, amb el propòsit de conservar els valors patrimonials arquitectònics i arqueològics del Papiol per a les presents i les futures generacions.

Les sortides al teatre han estat una de les maneres d'acostar els papiolencs a la vida teatral de les grans cartelleres de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament ha facilitat l'organització de diversos grups amb descomptes i ha organitzat el viatge en autocar d'anada i tornada des del Papiol fins als teatres.

La Setmana Cultural del Papiol ha complert en aquest mandat els seus 30 anys de vida com la setmana llarga més cultural de l'any: un moment del calendari dedicat especialment al món cultural que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament i les entitats participants i organitzadores, ple d'actes culturals definits per una clara vocació participativa i destinats a tots els públics.

Durant aquest mandat també han complert anys la Colla Sardanista Puig Madrona, que va celebrar 50 anys ballant al poble (en cap festa del poble hi falta un ball de sardanes), l'entitat que vetlla pel Cavall Armat al poble, que va arribar als 10 anys i la Coral La Perdiu, que va celebrar els 110 d'història.

La Fira de la Cirera ha estat completada en aquests anys per un mercat medieval i un mercat tradicional de pagès que han dimensionat fora del territori municipal aquesta festa tan nostrada. La cultura tradicional i popular i la pagesia s'han unit per fer més gran aquesta data del nostre calendari.

La nova Biblioteca i Espai per a entitats es transformarà en els propers anys en el motor cultural del poble. A la fi d'aquest mandat haurem vist com es va construint l'edifici, des de la primera a l'última pedra d'aquests 2.500 metres quadrats de nou equipament cultural que s'ha plantejat com a punt de trobada comunitari per afavorir l'impuls creatiu del poble i alhora col·laborar en la cohesió social.

La nova Biblioteca es concep com un centre d'informació i recursos, com un espai per a la promoció de la lectura, la formació permanent i l'aprenentatge; un espai per a tots els papiolencs, democratitzador de la cultura. L'Espai per a entitats, com un centre de col·laboració i interacció que facilitarà la feina del teixit associatiu del poble i permetrà, també, que es puguin fer activitats, tallers i cursos diversos.