"

\r\n

El Papiol, dijous 7 d'abril de 2011.<\/p>\r\n

\r\n
Jornada de treball per elaborar el programa electoral.<\/h5>\r\n

El dia 27 de febrer ens vam reunir prop de cinquanta persones del Papiol per debatre quines s\u00f3n les propostes, iniciatives i accions que ha de recollir el nostre programa electoral per a les properes eleccions municipals d'aquest mes de maig. Va ser una jornada intensa i de molt de treball que va reunir papiolencs i papiolenques de totes les edats al voltant de cinc grans taules. Al llarg de la jornada, que, a m\u00e9s a m\u00e9s, ens va demostrar la renovaci\u00f3 i el creixement que ha experimentat el nostre grup en els \u00faltims anys, vam poder expressar les nostres idees i col\u00b7laborar tots plegats en el futur del nostre poble.<\/p>\r\n

L'objectiu de la nostra trobada era contribuir a millorar la qualitat de la vida del nostre poble: millorar la nostra gesti\u00f3 urban\u00edstica, millorar els serveis a les persones i enfortir els valors que han acompanyat la gesti\u00f3 de Junts. \"M\u00e9s Papiol<\/strong>\" \u00e9s la idea que resumeix el que Junts pel Papiol proposa fer si els propers quatre anys aconsegueix una altra vegada la confian\u00e7a majorit\u00e0ria del poble.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n"

"\r\n

El Papiol, dijous 7 d'abril de 2011.<\/strong><\/em><\/p>\r\n

Jornada de treball per elaborar el programa electoral.<\/h5>\r\n

El dia 27 de febrer ens vam reunir prop de cinquanta persones del Papiol per debatre quines s\u00f3n les propostes, iniciatives i accions que ha de recollir el nostre programa electoral per a les properes eleccions municipals d'aquest mes de maig. Va ser una jornada intensa i de molt de treball que va reunir papiolencs i papiolenques de totes les edats al voltant de cinc grans taules. Al llarg de la jornada, que, a m\u00e9s a m\u00e9s, ens va demostrar la renovaci\u00f3 i el creixement que ha experimentat el nostre grup en els \u00faltims anys, vam poder expressar les nostres idees i col\u00b7laborar tots plegats en el futur del nostre poble.<\/p>\r\n

L'objectiu de la nostra trobada era contribuir a millorar la qualitat de la vida del nostre poble: millorar la nostra gesti\u00f3 urban\u00edstica, millorar els serveis a les persones i enfortir els valors que han acompanyat la gesti\u00f3 de Junts. \"M\u00e9s Papiol<\/strong>\" \u00e9s la idea que resumeix el que Junts pel Papiol proposa fer si els propers quatre anys aconsegueix una altra vegada la confian\u00e7a majorit\u00e0ria del poble.<\/p>\r\n

Com sempre hem assenyalat en els nostre escrits, Junts pel Papiol aspira a presentar-se a les eleccions de maig amb un programa en el qual se senti identificat el m\u00e0xim de gent del poble. Les propostes que us presentem a continuaci\u00f3 han sortit del treball continuat dels \u00faltims quatre anys, dels contactes que hem mantingut amb la gent del poble durant tot aquests temps, dels porta a porta i de la jornada de treball que vam realitzar el dia 27 de febrer.<\/p>\r\n

\r\n\r\n\r\n
\"Junts pel Papiol aspira a presentar-se a les eleccions de maig amb un programa en el qual se senti identificat el m\u00e0xim de gent del poble\"<\/strong><\/span><\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n
 <\/div>\r\n

Totes aquestes idees formaran part del gruix del programa electoral que presentarem per a les eleccions municipals del mes de maig. S\u00f3n un bon punt de partida que ens agradaria concretar amb la vostra participaci\u00f3. Afegiu idees o enriquiu les propostes que trobareu i comuniqueu-nos-les personalment o a trav\u00e9s del nostre web. Tots podem col\u00b7laborar en el futur del nostre poble!!! <\/span><\/span><\/p>\r\n

BENESTAR<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Seguir cobrint les necessitats b\u00e0siques de la poblaci\u00f3 (nadons, infants, joves, adults i gent gran) des dels serveis socials municipals.
\u2022 Fer plans d'acci\u00f3 de serveis socials en prevenci\u00f3 de risc social des de nadons fins a gent gran.
\u2022 Reglamentar el protocol i el seguiment de les ajudes d'urg\u00e8ncia per garantir que no es converteixin en una manera perp\u00e8tua de viure.
\u2022 Crear una borsa de voluntariat, des de la xarxa social, i impulsar-la.<\/span><\/span><\/p>\r\n

SANITAT<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Continuar treballant per millorar el servei de pediatria.
\u2022 Potenciar les xerrades, tallers i activitats per prevenir malalties i educar en la prevenci\u00f3.<\/span><\/span><\/p>\r\n

CULTURA<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Potenciar el local d'entitats de la biblioteca: millorar la relaci\u00f3 entre les entitats, fomentar col\u00b7laboracions i donar veu a les entitats per gestionar l'espai.
\u2022 Rehabilitar l'Ajuntament antic per a actes de caire cultural.
\u2022 Crear un Centre cultural que sigui un punt de trobada, amb sala polivalent per fer teatre, confer\u00e8ncies, ball i cinema, entre d'altres.
\u2022 Establir una agenda de festes anual.<\/span><\/span><\/p>\r\n

GENT GRAN<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Impulsar noves activitats al Casal d'Avis.
\u2022 Interrelacionar la gent gran amb les entitats i els serveis del poble.
\u2022 Animar que surti un representant del Papiol per al Consell de Gent Gran del Baix Llobregat.<\/span><\/span><\/p>\r\n

JOVES<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Crear la plataforma \"El Papiol en moviment\", amb seu a la Biblioteca, que relacionada amb totes les entitats, associacions i forces vives del poble lideri la dinamitzaci\u00f3 social del poble i la seva projecci\u00f3 a l'exterior, amb un gran projecte transversal.<\/span><\/span><\/p>\r\n

TREBALL<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Prioritzar pol\u00edtiques actives d'ajudes i de promoci\u00f3 a l'ocupaci\u00f3.
\u2022 Promoure la dinamitzaci\u00f3 d'un proc\u00e9s de promoci\u00f3 i ocupaci\u00f3 amb el recolzament d'un Consell Econ\u00f2mic Consultiu.
\u2022 Promoure un centre d'emprenedors, amb suport i assessorament continu.
\u2022 Promoure els mercats d'intercanvi de b\u00e9ns i serveis.<\/span><\/span><\/p>\r\n

COMER\u00c7<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Potenciar un turisme identificatiu aprofitant les icones del Papiol i vincular-lo al comer\u00e7 i a la restauraci\u00f3 locals.<\/span><\/span><\/p>\r\n

TURISME<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Potenciar la Porta de Collserola com a punt dinamitzador tur\u00edstic.<\/span><\/span><\/p>\r\n

ECONOMIA<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Mantenir el rigor pressupostari, adaptant les prioritats a la situaci\u00f3 econ\u00f2mica actual.
\u2022 Racionalitzar les despeses per tal de derivar els recursos a les noves necessitats socials.<\/span><\/span><\/p>\r\n

EDUCACI\u00d3<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Seguir implicats, treballant i recolzant totes les escoles per a que el Papiol tingui una educaci\u00f3 de m\u00e0xima qualitat.<\/span><\/span><\/p>\r\n

ESPORTS<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Fer obres de millora al Pavell\u00f3 Municipal.
\u2022 Construir un equipament de barri a la zona esportiva.<\/span><\/span><\/p>\r\n

PAGESIA<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Promoure un mercat de pagesos dinamitzador del comer\u00e7 i de la socialitzaci\u00f3 municipals.
\u2022 Potenciar un segell de producte del Papiol incentivant el producte Km Zero.
\u2022 Incentivar la pagesia com a font de promoci\u00f3 econ\u00f2mica i com a generadora de llocs de treball.<\/span><\/span><\/p>\r\n

TRANSPORTS<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Mantenir el servei del Bus de l'estaci\u00f3.
\u2022 Ampliar l'aparcament de la Renfe.<\/span><\/span><\/p>\r\n

MEDI AMBIENT<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Rebuig d'abocadors que no siguin amb terres i runes a la pedrera Berta.
\u2022 Fer el seguiment i el control de la pedrera Berta.
\u2022 Netejar i retolar els camins de Collserola.
\u2022 Promoure instal\u00b7lacions de plaques fotovoltaiques.<\/span><\/span><\/p>\r\n

\r\n

URBANISME<\/span><\/p>\r\n

\u2022 Seguir millorant diferents carrers del Papiol (passatge Llobregat, Migdia, 2a fase del nucli antic...).
\u2022 Reordenar l'acc\u00e9s a l'Ajuntament amb la construcci\u00f3 d'una pla\u00e7a.
\u2022 Adequar les instal\u00b7lacions de l'ambulatori actual.
\u2022 Fer el manteniment i la millora dels parcs del poble.<\/span><\/span><\/p>\r\n<\/div>\r\n

Tornar a Actualitat<\/a><\/p>"