Més experiència i més renovació

El Papiol, dilluns 11 d'abril de 2011.

Grupm

Per als membres més veterans de Junts pel Papiol ha estat molt important veure com al llarg dels últims anys, molta gent del poble, de diverses edats i sensibilitats, s'ha acostat al nostre partit mostrant interès a col·laborar-hi i a formar-hi part. Es tracta d'un grup de gent que ja treballa amb nosaltres, incorporats plenament a la vida del partit.

A l'experiència de govern que hem acumulat en aquests últims anys, tan important en moments de crisi, hi hem aconseguit sumar l'empenta i l'accent d'un grup de gent nova amb qui compartim els valors que hem defensat i que hem incorporat (esperem que per sempre més) a la vida del poble: el treball, la defensa dels interessos públics per sobre dels interessos particulars i l'honradesa.
Ara, més que mai, a Junts pel Papiol seguim tenint l'esperit i les ganes de seguir fent del Papiol el millor lloc per viure i conviure.