El Papiol, dimecres 27 de juliol de 2011.

Equipdegovern2011m

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

Àrea d’Alcaldia. Albert Vilà i Badia

Direcció Superior, Hisenda, Participació, Planificació i Seguiment, Patrimoni Municipal, Informàtica i Arxiu, Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Administració i Oficina d’Atenció al Ciutadà, Informació i Comunicació i Serveis Socials.

Àrea de Territori i Esports. Òscar Alujas i Mateo

Urbanisme i Habitatge, Disciplina Urbanística, Obres i Serveis, Subministraments de Serveis, Parcs i Jardins, Mobilitat, Esports i Comerç.

Àrea de Cultura i Promoció Econòmica. Carlos Dasilva Campos

Cultura i Ciutadania i Promoció Econòmica.

Àrea de Sanitat i Medi Ambient. Olga Meca Torrents

Sanitat, Salut i Consum, Medi Ambient, Personal i Organització, Turisme i Igualtat.

Àrea d’Educació i Joventut. Marta Gimeno Vacarisas

Educació, Joventut, Immigració.