El Papiol, dijous 15 de setembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

avgeneralitat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

L'Ajuntament del Papiol ha estat estudiant la zona afectada del tram més alt de l'avinguda de la Generalitat durant aquests últims mesos per descobrir les causes dels moviments de terra que han afectat aquesta zona del poble. Un cop trobades les causes, les obres per arranjar aquesta zona començaran en les properes setmanes.

La direcció facultativa del projecte del Parc del Centre ha facilitat, finalment, un diagnòstic definitiu de les causes d'aquests moviments. Els tècnics que han estat treballant en la solució d'aquest problema han confirmat que es produïen a causa de l'aigua subterrània del poble que està buscant una nova manera de fluir pel subsòl, entre la carretera i el mur de contenció del Parc del Centre.

En el procés d'anàlisi tècnica, que ha tingut una durada aproximada de sis mesos, s'han col·locat al terreny inclinòmetres que controlen els moviments de terra i piezòmetres que estudien els fluxos d'aigua.

Reunió dels grups del consistori

En una reunió mantinguda entre l'Ajuntament i els diferents grups del consistori, l'equip de govern ha facilitat la informació sobre l'estat de la zona i ha donat a conèixer la proposta de reparació proposada per la direcció facultativa d'obres del Parc.

L'Ajuntament consultarà i verificarà aquesta proposta de solució amb diferents geòlegs externs així com amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.