El Papiol, divendres 16 de setembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

nhorarisl67

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

Autos Castellbisbal ha acordat amb el Departament de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya lareducció de viatges els dies laborals de la línia de bus L67, que uneix el Papiol i Castellbisbal amb Barcelona. Els canvis, que reduiran de deu a vuit els viatges, seran efectius a partir del proper dilluns 19 de setembre. El servei de cap de setmana, en què l’autobús arriba només fins a Molins de Rei, no variarà.

El regidor de Transports, Òscar Alujas, ha afirmat que “efectivament, aquest acord entre Autos Castellbisbal i la Generalitat suposa perjudicis per als usuaris del nostre poble. Ens hi hem oposat i hem aconseguit ajornar al màxim aquesta resolució, fins que, finalment, s’ha fet efectiva. Per sort, gràcies al servei del Bus de l’Estació, comptem amb un transport alternatiu que farà més lleu aquesta reducció del servei de la L67”.

Les raons de autos Castellbisbal

Segons l’empresa autos Castellbisbal la raó d’aquesta reducció de viatges “és el dèficit acumulat que ha generat aquesta línia en els últims cinc anys. De 2006 a 2010, la L67, que es sufraga únicament amb la venda de bitllets, ha generat pèrdues superiors al mig milió d’euros. Segons la mateixa empresa “la pèrdua progressiva d’usuaris ha estat en favor dels autobusos urbans que connecten els nuclis del Papiol i Castellbisbal amb les seves respectives estacions de rodalies de Renfe. El director general d’Autos Castellbisbal, Salvador Alapont, ha explicat que “s’han suprimit aquells viatges on es registrava una menor afluència de viatgers, mantenint aquells que presentaven una major ocupació”.

Aquesta reorganització de la línia L67 ha estat aprovada pel departament de Ports i Transports de la Generalitat tot i l’oposició dels ajuntaments de Castellbisbal i el Papiol.

Aquí pots descarregar els nous horaris L67 (a partir del dia 19 de setembre de 2011).