El Papiol, divendres 30 de setembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

fotovoltaiques

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

L’Ajuntament ha instal·lat un grup de plaques fotovoltaiques policristalines a la coberta de CEIP Pau Vila. Aquest acció s’emmarca dins la política en favor de la sostenibilitat del govern del Papiol. La idea és seguir apostant per un model que ens ajudi a gastar menys i a fer-ho de la manera més respectuosa amb el medi ambient possible.

Les plaques fotovoltaiques, que produeixen electricitat a partir de l'energia solar, generaran, de forma estimada, 36.050 Kwh a l’any. La seva col·locació també provocarà una disminució d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 15.500 kg.

La inversió per a la col·locació d’aquestes plaques ha estat de 96.984 euros, 92.000 dels quals els ha pagat una subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).

El PUOSC és el programa de cooperació local del govern de la Generalitat amb una dotació econòmica més gran, la qual cosa el converteix en el principal instrument de suport al món local català. Aquest pla incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis, ja siguin grans o petits.