El Papiol, dilluns 24 d'octubre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

leds_nucli_antic

L'Ajuntament ha conclòs la renovació de 83 lluminàries del nucli antic del Papiol. El canvi respon a l'enfortiment de les polítiques del consistori en favor de la sostenibilitat i l'eficiència energètica, en la recerca d'un model de consum energètic més respectuós amb el medi ambient, alhora que menys costós econòmicament pel municipi. 

Els nous llums de LED d'alta potència, que podem trobar repartits pels carrers del nucli antic, han substituït els antics de 125 w de vapor de mercuri. Aquestes noves lluminàries provoquen menys emissions de llum, en compliment de la llei de contaminació lumínica.

La seva col·locació reduirà el consum, de forma estimada, en 27.295 Kwh/any. De la mateixa manera, les emissions de CO2 a l'atmosfera es reduiran en 11.723 Kg de CO2 l'any.
 
La inversió total ha estat de 81.700 €, amb una subvenció de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) de 27.600 €.
 

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i la realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.