El Papiol, dimecres 2 de novembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

decaleg_mediambiental

La Regidoria de Medi Ambient del Papiol ha presentat un decàleg mediambiental de bones pràctiques per a tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament amb l'objectiu de contribuir a seguir millorant la nostra qualitat de vida i avançar cap a una societat més sostenible. 

Els consells i orientacions que constitueixen el decàleg, que són per tenir presents en aquelles tasques que es desenvolupen durant l'horari laboral dels treballadors, tracten des de l'ús dels ordinadors i del paper a la recollida selectiva i de residus o al control de consum d'aigua i diferents mesures d'estalvi energètic.

Olga Meca, regidora de Medi Ambient, ha explicat que "el que es pretén amb el decàleg és que tots estiguem conscienciats i incorporem hàbits respectuosos amb el medi ambient en les nostres tasques i activitats del dia a dia. Perquè això sigui possible cal un compromís personal i la participació de tots. Uns petits canvis en els nostres hàbits i comportaments poden fer reduir els residus i el consum de recursos naturals dels nostres llocs de treball".

Aquí pots descarregar els decàleg mediambiental.