El Papiol, dijous 10 de novembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

aliments

Aquest dimarts dia 8 de novembre la sala de plens de l'Ajuntament es va omplir amb prop de 25 papiolenques i papiolencs relacionats amb el sector de la restauració del poble que es van inscriure a una sessió formativa de caràcter gratuït organitzada per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La sessió va explicar i recordar a tots els presents les habilitats bàsiques per a la manipulació d'aliments.