El Papiol, dijous 22 de desembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

plaajuntament

Durant aquestes últimes setmanes s'ha estat treballant en les obres de reforma de la plaça d'accés a l'Ajuntament amb les que s'han arranjat definitivament els problemes d'impermeabilització que afectaven històricament l'ambulatori, situat a sota. Alhora, s'ha ampliat la zona per a vianants desplaçant a la vorera del davant l'espai dedicat a l'aparcament de vehicles. 

La reforma d'aquest espai públic s'ha realitzat per a procedir a una correcta impermeabilització de tota la part soterrada de l'equipament. En la nova pavimentació de la plaça s'ha procurat conduir l'aigua amb les pendents del paviment de manera que s'eviti la possible acumulació d'aigua sota el soterrani. El trasllat de la zona d'aparcament a la vorera del davant col·laborarà a retirar la sobrecàrrega que afectava el forjat i que podia afavorir l'entrada d'aigua.

L'ambulatori del Papiol va tornar a la normalitat després de les obres de reforma que s'hi van dur a terme aquest estiu. Des del seu inici, a les instal·lacions de l'ambulatori del Papiol ja van detectar-se deficiències en les impermeabilitzacions dels murs de contenció de terres i forjats. Aquest fet i el pas del temps van provocar que els problemes d'humitat anessin empitjorant fins a inutilitzar algunes de les seves dependències. Amb aquesta reforma integral de l'espai tots aquests problemes ja s'han resolt.