El Papiol, dijous 29 de desembre de 2011. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

passatge_pau_casals

L'Ajuntament ha acabat la urbanització del passatge Pau Casals, una actuació que s'ha dut a terme per tal de garantir els serveis bàsics a tots els immobles de la zona. En aquesta actuació, s'ha pavimentat l'espai amb formigó fretessat per donar accés als vianants i al trànsit rodat a un immoble del passatge que encara no en disposava. Alhora s'han creat dues zones enjardinades al final del passatge i a l'entrada del mateix. Abans de la primavera del 2012, s'hi plantaran diferents espècies de baix consum hídric (oliveres, heura i buguenvíl·lies).

També s'han construït elements de contenció per evitar esllavissades i s'ha instal·lat l'enllumenat públic amb lluminàries de leds. A la zona reformada s'ha construït un banc, entenent que és un espai de descans, així com un possible espai d'esbarjo donat que la circulació a la zona és gairebé nul·la.