El Papiol, divendres 13 de gener de 2012. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

casaibi

El govern de l'Estat espanyol ha impulsat una sèrie de mesures econòmiques de caràcter recaptatori per compensar el dèficit de finançament dels ajuntaments de l'estat entre les quals es troba la pujada de l'IBI (impost sobre béns immobles). Aquest augment anunciat, però, no afectarà els papiolencs i papiolenques, ja que l'Ajuntament va actualitzar el cadastre en el període 2005-2007 i queda exempt de la mesura.

L'augment de l'IBI decidit pel govern central s'incrementarà en un 10% per als municipis que no hagin actualitzat el seu cadastre després del 2002, un 6% per a aquells que no ho hagin fet entre el 2002 i el 2004, i un 4% per a aquells que l'hagin modificat entre el 2008 i el 2011. Queden, per tant, sense modificació aquells ajuntaments que hagin actualitzat l'impost entre el 2005 i el 2007.

L'Ajuntament del Papiol va actualitzar l'impost sobre béns immobles en aquest període de 2005-2007 perquè es va creure que estava desfasat (feia deu anys que no s'actualitzava). L'alcalde, Albert Vilà, ha declarat que 'per coherència i rigor l'havíem d'actualitzar. Es tracta d'un impost que afecta de manera clara els nostres ciutadans i no s'hi pot jugar. Nosaltres creiem que com a mínim cada 10 anys s'hauria d'actualitzar'.