El Papiol, dissabte 18 de febrer de 2012. Font: www.elpapiol.cat

Uns dies després de l’elecció d’Albert Vilà com a alcalde del Papiol, l’Ajuntament ha presentat el cartipàs municipal, el
document que dicta l’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió, per tal d’aconseguir un marc estructural
adequat per a la consecució dels objectius previstos pel Govern. Aquest ha quedat estructurat en cinc grans àrees, cadascuna
dirigida per un dels regidors de l’equip de Govern.

seu_news

L'Ajuntament ha avançat un pas més en la relació entre l'administració municipal i els seus ciutadans i ciutadanes amb la posada en marxa de la 'Seu Electrònica'. La 'Seu Electrònica' no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties jurídiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l'ajuntament. Aquesta seguretat extra que incorpora la 'Seu electrònica' del web es basa en mecanismes de certificació proveïts per l'Agència Catalana de Certificació. 

La 'Seu Electrònica' no aporta noves funcionalitats al web, però permet dotar de garanties jurídiques a la relació telemàtica entre el ciutadà i l'ajuntament.

Els continguts que trobem dins de l'apartat de seu electrònica utilitzen un canal de comunicació segur que permet:

- Obtenir garanties respecte la identitat del titular de la seu electrònica.

- Xifrar les comunicacions entre ciutadà i ajuntament per evitar que aquestes puguin ser interceptades per tercers.

Aquesta seguretat extra que incorpora la 'Seu electrònica' del web es basa en mecanismes de certificació proveïts per l'Agència Catalana de Certificació.

Podeu trobar més informació al següent link.