El Papiol, divendres 24 de febrer de 2012.

De bat a bat 56

Comencem l'any 2012, un any ple de nous reptes pel nostre poble, amb el pressupost aprovat per tots els partits. Creiem que ha estat positiu el fet que tots poguéssim seure a la mateixa taula per tractar de proposar un pressupost que volguéssim aprovar al Ple. Per tant, un pressupost que tots els partits donéssim per bo.

Volem reconèixer i agrair la disposició de CiU, PSC i ERC per escoltar i fer també les seves propostes.

L'equip de Junts pel Papiol va presentar uns pressupostos molt treballats. I, alhora, en va realitzar una tasca important d'explicació en les reunions que es van mantenir amb la resta de partits. Sense aquest primer pas, els pressupostos no s'haguessin aprovat mai. Bàsicament, perquè no n'hi hauria.

Pensar globalment què és el que convenia a tot el poble, assumir les decisions difícils, tenir clar que s'havia de presentar un pressupost per a les persones i no basat en inversions, trobar la manera per seguir mantenint els serveis o procurar que cap papiolenc quedés exclòs a causa de la crisi ha estat fruit del treball de l'equip de Junts.

Un treball, per altra banda, que portem fent al poble des de fa uns quants anys: la planificació, el rigor, la defensa dels interessos generals i el rebuig als interessos particulars segueix essent la nostra guia tant en època de bonança com en època de crisi.

Aquest és un pressupost que vista la conjuntura econòmica que viu el país i el Papiol és el pressupost més ajustat a la realitat que podíem fer. I per nosaltres, és un pressupost en què des del primer fins a l'últim papiolenc, des del primer fins a l'últim treballador de l'Ajuntament, hi aportem la nostra quota solidària. Tots Junts segur que sortirem de la crisi reforçats.