El Papiol, divendres 24 de febrer de 2012. Font: www.elpapiol.cat

consellalcaldes

L'alcalde del Papiol, Albert Vilà, ha participat, aquest passat 16 de febrer, en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat. Al llarg de la reunió s'ha posat sobre la taula la necessitat de sol·licitar a la Generalitat que estableixi amb urgència un calendari de pagament del seu deute amb els municipis de la comarca i amb el mateix Consell Comarcal. Els membres del Consell tenen previst aprovar properament una resolució adreçant una reclamació formal i conjunta al Govern català.

El deute de la Generalitat amb el Papiol arriba fins al total de 1.545.093 €.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Plaques fotovoltaiques. 92.115 €.

Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Biblioteca. Departament de Cultura. 415.000 €. 

Pla únic d'obres i serveis (PUOSC). Biblioteca. Departament de Governació. 832.978 €.

Llar d'Infants. Curs 10-11. 99.000 €.

Escola de Música. Curs 10-11. 66.000 €.

Institut Català d'Energia (ICAEN). 40.000 €.

El deute de la Generalitat amb el Consell Comarcal i amb el conjunt de municipis de la comarca ascendeix a 90 milions d'euros.

Al llarg de la sessió també s'ha tractat la qüestió de les gelades i el seu efecte sobre els pagesos i els seus cultius del Baix Llobregat. S'ha acordat treballar conjuntament amb tots els actors implicats per tal d'avaluar els danys i trobar fórmules per donar suport al sector.