El Papiol, divendres 24 de febrer de 2012. Font: www.elpapiol.cat

pagesosreunio

Al llarg d'aquests últims mesos l'Ajuntament del Papiol ha estat treballant amb els pagesos del nostre poble per tal de facilitar-los tota la informació al voltant de la plaga de la mosca de la fruita. Aquesta plaga que ha aparegut ens alguns conreus catalans des del 2009 s'ha de prevenir de forma especial, ja que ataca principalment maduixots i cireres, uns dels nostres cultius més representatius. 

La mosca es diu 'Drosophila suzukii'. És de la mateixa família que la mosca del vinagre i tot i que els experts reconeixen que, avui dia, no es tenen gaires eines desenvolupades per lluitar-hi, sí que es poden activar quatre possibles maneres de controlar-la: mitjançant mesures profilàctiques, la captura massiva, la fauna auxiliar i la producció de diferents tractaments.

Les Associacions de Defensa Vegetal ADV, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura de la Generalitat i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària IRTA estan treballant per trobar mètodes adequats que permetin lluitar contra la plaga amb efectivitat preservant la seguretat alimentària. Els mètodes que es vagin trobant seran ràpidament publicats i es mantindran informats els pagesos del territori.

L'Ajuntament va organitzar una primera sessió informativa adreçada als pagesos a final de novembre i una segona, la setmana passada, a càrrec del Sr. Ferran Contreras, de l'ADV Baix Llobregat.