El Papiol, dimecres 27 de febrer de 2013. Font: www.elpapiol.cat

L'Ajuntament fracciona en quatre rebuts el cobrament de l'impost de Béns Inmobles del 2013

L'Ajuntament del Papiol ha decidit fraccionar en quatre rebuts el cobrament de l'Impost de béns immobles que actualment es realitzava en dues fraccions. La situació derivada de la crisi econòmica, que ha col·locat moltes famílies catalanes en un marc de dificultats de liquidesa, ha impulsat aquest canvi, que té per objectiu facilitar a les famílies i empreses el compliment de les seves obligacions tributàries.

El cobrament de l'IBI per a aquest 2013, doncs, es farà en quatre fraccions coincidint amb el primer dia hàbil dels mesos de maig, juliol, octubre i desembre.