El Papiol, divendres 1 de març de 2013. Font: www.elpapiol.cat

L'Ajuntament posa en marxa un servei que ajuda els Papiolencs a compartir cotxe

L'Ajuntament del Papiol ha posat en marxa un servei per a tots els papiolencs i papiolenques que facilita el contacte entre els mateixos ciutadans que estan interessats a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge. Aquest servei és gratuït i respon a la voluntat de l'Ajuntament del Papiol de seguir enfortint les polítiques i serveis que ajuden a preservar el nostre entorn i el medi ambient, alhora que promou l'estalvi en el cost dels desplaçaments habituals que fan els habitants del poble.

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de l'Ajuntament del Papiol per fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS
Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes del Papiol una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?
Per anar a treballar
Si aneu a algun dels centres de treball de les rodalies, i heu de fer sempre un mateix recorregut amb el vostre vehicle privat o busqueu persones amb qui compartir el cotxe, podeu compartir cotxe per anar a treballar.

Per anar a la universitat
Si estudieu o treballeu a la universitat i busqueu amb qui compartir un mateix viatge fins a qualsevol de les universitats, podeu compartir cotxe per a anar a la universitat.

Per anar de viatge
Si feu viatges esporàdics o no regulars, ja sigui a altres ciutats o fins i tot a l'estranger, aquí també podeu trobar persones interessades a compartir les despeses del viatge. Accediu a compartir cotxe per anar a altres destins.

COM FUNCIONA?
Mitjançant aquest servei veureu en línia les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us hi podreu posar en contacte. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu enviar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.

REGISTRAR-S'HI
Podeu registrar-vos en aquesta pàgina web de l'Ajuntament del Papiol.
http://elpapiol.compartir.org/usuaris/entrar/