El Papiol, dilluns 6 de maig de 2013. Font: www.elpapiol.cat

elparc

La vorera de l’avinguda de la Generalitat a l’alçada del Parc del Centre ja està estabilitzada, gràcies a les obres que s’han realitzat en aquest punt del nostre poble al llarg dels darrers mesos. El projecte d’estabilització que tenia per objectiu col·locar uns ancoratges per ajudar a què els moviments de terra propis de la nostra població no afectin la zona, ha conclòs amb èxit. Ara, només cal esperar a què les obres s’assentin sobre el subsòl per tornar a asfaltar l’avinguda de la Generalitat i deixar arranjada definitivament la via i la zona de vianants.

La solució tècnica que s’ha adoptat a l’hora d’afrontar els moviments de terra és descrita pels tècnics com de “permeable i d’alta contenció”, ja que permet ampliar la contenció en el futur, si calgués, i alhora augmentar el drenatge del terreny. Per al sosteniment dels talussos s’han construït uns ancoratges que s’han col·locat al voltant del Parc del Centre amb una grua de més de 100 tones i una perforadora hidràulica.

També s’hi han col·locat ancoratges flexibles i els talussos s’han cobert amb xarxes de cables que acabaran submergits visualment dins l’heura que hi creix. Els moviments de terra no es poden parar, per la qual cosa, amb aquesta obra s’ha procurat disminuir els efectes sobre el terreny.

Avaluació i seguiment del resultat de les obres

Malgrat els esforços i la tècnica, les obres com aquesta, en les quals els condicionants del terreny són tan imprecisos, necessiten d’un seguiment que permeti ajustar els resultats.

En el cas de l’obra d’estabilització es procedirà a l’auscultació dels talussos per fer un seguiment general dels moviments. Alhora, també s’han instal·lat dos inclinòmetres a 19 metres de profunditat que faran lectures del terreny i diferents punts de comprovació tensional que permetran conèixer l’estat de la zona a causa dels moviments de terra.

El projecte d’obres, que ha estat liderat per l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament del Papiol, ha tingut un cost de 250.000 euros que ha anat a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Parc del Centre

Les obres d’estabilització també han afectat el Parc del Centre, que s'ha hagut de tancar al públic durant l’execució del projecte. Com que el manteniment del parc va a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta ha decidit aprofitar el tancament de la zona per fer-hi unes millores tècniques relacionades amb el sistema de reg i amb el sistema de drenatge.