El Papiol, dimarts 7 de maig de 2013. Font: www.elpapiol.cat

alcaldeagbar

L’Ajuntament del Papiol i Aigües de Barcelona han ampliat el conveni per ajudar les famílies en risc d’exclusió del Papiol bonificant el cost del servei i del consum d’aigua. La signatura del Protocol d'Intencions per a una Aplicació Eficient del Fons de Solidaritat permetrà que famílies amb pocs recursos i dificultats econòmiques del nostre poble puguin beneficiar-se d'aquests ajuts. Les famílies que es trobin en aquesta situació difícil i vulguin acollir-se a aquestes bonificacions s’han d’adreçar a Serveis Socials de l’Ajuntament, on els facilitaran la informació necessària.

Els Serveis Socials del Papiol

Els Serveis Socials de l’Ajuntament tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. Els Serveis Socials de l’Ajuntament del Papiol s’adrecen especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de la seva vida.

Aigües de Barcelona, amb una llarga trajectòria de col·laboració amb diferents entitats que treballen per ajudar els col·lectius més vulnerables de la societat, presta serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre ells el municipi del Papiol.