El Papiol, dimarts 7 de maig de 2013. Font: www.elpapiol.cat

vistapapiol

La Generalitat de Catalunya treballa per declarar la zona ubicada al voltant del cementiri de Roques Blanques del Papiol com la primera Zona d’Especial Protecció Acústica (ZEPQA) de Catalunya, una nova categoria que vol preservar diferents zones del país que són potencialment generadores de soroll.

L’àrea escollida ja disposa d’una bona qualitat acústica, però a través de diferents mesures que estan treballant entre la Generalitat i l’Ajuntament del poble, es vol convertir en una zona de mínim impacte acústic. La figura jurídica de declaració de zones de protecció de la contaminació acústica no s’havia utilitzat fins ara tot i haver estat aprovada fa deu anys.