El Papiol, dimecres 8 de maig de 2013. Font: www.elpapiol.cat

canamigonet

L’Ajuntament del Papiol i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola han treballat en un projecte per arranjar el camí de Ca n'Amigonet, una de les portes d’entrada del nostre poble al Parc Natural de Collserola, i transformar-lo en un espai millor condicionat per fer-hi passejades, pícnics, gaudir de la natura i fer-hi esport. El pressupost d'aquesta actuació és de 35.883 €, i anirà a càrrec del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. El termini d'execució de les obres serà de quatre mesos a partir de la data de l'inici de les actuacions, que començaran aquest trimestre.

Entre d’altres actuacions... 

-Es farà una neteja i esbrossada de les vores del camí.

-S’arranjarà el ferm del camí en els trams que siguin necessaris per fer la caminada segura i confortable.

-S’estabilitzaran certs talussos.

-Es col·locaran diversos senyals informatius de certs itineraris, avisos cívics i d'altres.

-Es recuperarà i restaurarà una barraca de vinya existent al marge del camí.

-Es netejaran i arranjaran diferents indrets per utilitzar-los com a petites àrees de descans o de pícnic.

-S’arranjarà la font ubicada a l'inici de l'itinerari.