El Papiol, dimecres 12 de juny de 2013. Font: www.elpapiol.cat

horts

El passat 31 de maig, en el marc de la Festa de la Cirera, l'Ajuntament va presentar en una xerrada de la regidora de Medi Ambient, Olga Meca, el projecte d'Horts Urbans del Papiol. Un projecte que destaca per la seva voluntat de ser participatiu i comptar, des de el seu inici, amb la col·laboració dels papiolencs.

Per una banda, dins el projecte que espera posar en marxa els Horts Urbans a finals de 2013, s'ha creat una comissió de participació on ja s'hi han apuntat 10 voluntaris. Per alta banda, també s'ha previst un espai virtual (en preparació) on tothom que ho desitgi pugui fer aportacions i suggeriments. Els papiolencs que vulguin col·laborar en aquesta comissió de participació poden informar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Un projecte transversal

L' Ajuntament ha iniciat el projecte per convertir l'antiga vinya de Cal Pepus en horts urbans municipals. L'objectiu és donar possibilitats als papiolencs de conrear les seves pròpies parcel·les en uns terrenys municipals que actualment es troben en desús. Les primeres estimacions permeten albirar un nombre aproximat de 50 parcel·les, algunes de les quals, un nombre encara per determinar, es reservarien per a families amb pocs recusos econòmics.

L' Ajuntament ha creat un equip de treball multidisciplinar format pels tècnics de Medi Ambient, Urbanisme, Serveis Socials i Secretaria del mateix Ajuntament del Papiol per dissenyar la implementació d'aquests horts urbans municipals, un projecte demandat per la població amb què l'Ajuntament se sent molt còmode, ja que segueix la línia duta durant els últims anys d'afavorir i potenciar tots aquells projectes que ajudin a millorar l'entorn natural del poble i a preservar el medi ambient.

La regidora Olga Meca ha explicat que "els projectes que intentem portar endavant han de complir requisits com els que compleix el projecte dels horts urbans: han de ser respectuosos amb el medi ambient, potenciar el nostre entorn natural i beneficiar la majoria dels papiolencs, el conjunt de la població. La implementació d'horts urbans és una idea que tenim des de fa temps i ara hem trobat un bon moment per iniciar el camí per fer-los una realitat ".

S'estima que els futurs horts urbans del Papiol es posaran en marxa el darrer trimestre d'aquest any. El grup de treball dissenyarà el regim d'utilització de parcel.les i organitzarà el seu repartiment segons la demanda que hi hagi de les papiolenques i els papiolencs.

Els horts urbans tenen implícits uns valors socials molt importants per aquelles persones que hi participen. Per una banda, són un motiu on ocupar el temps de forma saludable, amb la millora de l'aspecte físic i de les relacions humanes. També esdevenen una forma d'estalviar en la compra de productes vegetals i, alhora, afavoreixen el treball col·laboratiu. D'altra banda, també tenen un alt valor ambiental, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l'horta és la protagonista. Els horts urbans són un bon espai per a la relació intergeneracional, perquè afavoreixen la cohesió social del poble i poden suposar una activitat d'alt valor per a la integració a la societat de persones amb risc d'exclusió social.