El Papiol, dilluns 7 d'octubre de 2013. Font: www.elpapiol.cat

10% de la bonificació en la taxa d'escombraries (fins el 31 d'octubre)

Els papiolencs i papiolenques que utilitzen la deixalleria municipal tenen dos tipus de descomptes als que es poden acollir, fins el 31 d'octubre d'enguany. Per a sol·licitar els descomptes només s'han de dirigir a la Deixalleria, demanar un certificat i presentar la petició a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.

Bonificació en la taxa municiapl d'escombraries
A.- Podran gaudir d'una bonificació del 10% al 20% sobre la taxa d'escombraries, els veïns/es que acreditin, en un període de 12 mesos, un mínim de visites a la deixalleria municipal del Papiol, amb l'equivalent corresponent de materials recuperables, d'acord amb el quadre següent. Essent obligació dels mateixos, el portar algun residu especial (piles, fluorescents, bateries...).

Visites / kg aportats / Bonificació

10 / 100 / 10%
11 / 110 / 11%
12 / 120 / 12%
13 / 130 / 13%
14 / 140 / 14%
15 / 150 / 15%
16 / 160 / 16%
17 / 170 / 17%
18 / 180 / 18%
19 / 190 / 19%
20 / 200 / 20%

B.- Els establiments comercials podran gaudir d'una bonificació del 10% sobre la taxa d'escombraries quan acreditin una aportació mínima de 450 kg a la deixalleria municipal de materials recuperables, i amb un mínim de 20 vegades.

Bonificació en el rebut de l'aigua
El sol fet d'anar a la deixalleria a dipositar residus comporta per a l'usuari aconseguir un descompte en la TMTR (Taxa Metropolitana de Tractament de Residus). Per obtenir el descompte, cal disposar de la targeta acreditativa i portar els residus a la deixalleria municipal. L'impost, inclòs al rebut de l'aigua, cobreix la despesa del tractament de la brossa dels domicilis particulars.

A través de la targeta es comptabilitzaran les entrades de residus i es calcularan les bonificacions a què té dret l'usuari. Amb dos usos de la deixalleria s'obté un descompte de l'1%; amb tres usos, un descompte del 2%; amb quatre usos, un descompte del 3%; i així successivament. Quan s'hagi anat la deixalleria fins a quinze vegades o més, el descompte serà del 14%, el màxim al qual es pot arribar.

Si encara no teniu la targeta, només cal presentar a la deixalleria un rebut de l'aigua - on s'inclou la taxa de residus- per registrar les dades. L'encarregada de comprovar les dades és l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. La bonificació és per any natural.