El Papiol, dissabte 15 de febrer de 2014. Font: www.elpapiol.cat

target organica

L'Ajuntament ha començat aquesta setmana una campanya de reforç de la recollida selectiva de la brossa orgànica. Un campanya que vol recordar als papiolencs la mecànica de la separació de la brossa orgànica, transmetre la informació sobre el sistema de recollida al Papiol als nous veïns i veïnes que s'han establert al municipi en els darrers anys, repartir cubellets airejats i bosses compostables a totes les llars del poble, formar a l'OAC de l'Ajuntament per a poder resoldre els dubtes que plantegin els usuaris, a més de fer una visita de reforç als grans generadors del municipi i proporcionar-los cubells i bosses adequades a les seves necessitats.

Els objectius principals d'aquesta campanya són recordar a tota la ciutadania de la importància de participar activament en la separació en origen de la brossa orgànica, així com també recordar la problemàtica ambiental que ocasionen els residus i la importància de gestionar-los correctament per tal de recuperar-ne la màxima quantitat.

Aquests objectius es poden concretar en diferents punts bàsics:

 • Augmentar la qualitat i la quantitat de la brossa orgànica recollida separadament.
 • Reforçar la informació sobre la importància de la correcta separació de la borsa orgànica i de les avantatges que aquest gest comporta.
 • Recordar aquest model als antics veïns i veïnes.
 • Millorar els nivells de recuperació dels residus municipals.
 • Reforçar i facilitar la recollida de FORM als grans generadors del municipi.
 • Distribuir el cubellet airejat i bosses compostables a totes les llars del municipi per aconseguir augmentar la qualitat i la quantitat de la brossa orgànica i alhora reduir els residus.
 • Aconseguir canalitzar correctament els residus orgànics generats a les festes del municipi a través de la col·laboració de les entitats.
 • Percebre l'opinió dels veïns sobre com millorar el servei de recollida i alhora aconseguir saber el seu grau de participació en les recollides selectives.
 • Retornar la informació sobre els resultats de recuperació aconseguits: transmetre la informació per tal que la ciutadania en sigui coneixedora i mantenir-la informada.

La recollida selectiva de brossa orgànica

El Papiol va iniciar la recollida selectiva de la brossa orgànica a tot el municipi a mitjans de l'any 2000 amb contenidors en vorera. Aquesta millora en la gestió dels residus municipals, que va representar la consolidació del model de recollida Residu Mínim, va ser possible gràcies a la campanya d'informació i d'educació ambiental que va permetre arribar a tots els sectors de la població.

Des d'aleshores ençà, la separació domiciliària i la recollida selectiva de la brossa orgànica es van anar consolidant, alhora que la resta de recollides selectives i l'ús de la deixalleria han esdevingut un aspecte quotidià entre gran part de la ciutadania.

La importància de participar correctament en la recollida selectiva de la fracció orgànica fa imprescindible que, cada cert temps, tots els sectors implicats rebin la informació sobre la necessitat de millorar la participació. A més, cal tenir en compte que darrerament ha disminuït la quantitat recollida de la fracció orgànica i és per això que l'Ajuntament del Papiol considerat necessari dur a terme una campanya de reforç de la recollida selectiva de la brossa orgànica.

Visita porta a porta informativa a totes les llars del municipi

Al llarg de tres setmanes es visitarà les diferents llars del nostre municipi per a garantir que el màxim de llars reben la informació directa i el material adequat: bosses compostables i cubells airejats. A les llars que no est troba els veïns se'ls deixa un fulletó amb l'horari i lloc del punt informatiu on poder recollir el material.

 • Divendres 28 de febrer a la Plaça Gaudí (16h a 20h)
 • Dissabte 8 de març a la Plaça Gaudí (10h a 14h)