El Papiol, dilluns 10 de març de 2014. Font: www.elpapiol.cat

hortsmunicipals

El passat divendres 7 de març es van inaugurar oficialment els Horts Municipals del Papiol amb la benvinguda als papiolencs adjudicataris de les parcel·les que ja es poden començar a conrear. La regidora de Medi Ambient, Olga Meca, va ser l'encarregada de repartir les claus als nous hortolans a qui l'Ajuntament ha atorgat una llicència d'ús temporal de la parcel·la d'hort.

El mes de febrer es va acabar la fase final d'adequació dels horts amb la instal·lació del sistema de reg (amb aigua a peu de parcel·la), l'acondicionament dels camins interiors dels horts i la col·locació dels mòduls per poder guardar les eines dels hortelans i el mòdul per guardar els serveis comuns.

Trobareu tota la informació relativa al dia a dia dels horts a:

Facebook Horts Municipals del Papiol