El Papiol, dissabte 18 de febrer de 2012. Font: www.elpuntavui.cat

STOP Desnonaments

Sant Feliu de Llobregat i el Papiol aproven que els propietaris que perden el pis perquè no el poden pagar quedin eximits d'aquest impost, que grava les operacions de compravenda.

Els propietaris d'un habitatge que es queden al carrer perquè no el poden pagar, prou en tenen amb el seu drama per haver de pagar l'impost de la plusvàlua a l'Ajuntament com si es tractés d'una operació corrent de compravenda. Això és el que pensen els equips de govern de Sant Feliu de Llobregat i del Papiol, encapçalats respectivament per ICV (en pacte amb CiU) i per Junts pel Papiol. Per aquest motiu eliminaran de les seves ordenances el pagament de l'impost que es pugui originar com a conseqüència de vendes forçoses o subhastes derivades de l'execució del deute hipotecari per impagament. En el cas de Sant Feliu, per exemple, l'exempció de plusvàlua s'ha aplicat en 18 casos: dos han estat per dació de l'habitatge al banc i la resta per execucions d'hipoteques impagades.

L'alcalde del Papiol, el republicà Albert Vilà, assenyala que el motiu que ha dut el seu consistori a decretar l'exempció és la pregunta "que contínuament ens fèiem, i és: què pot fer un Ajuntament per ajudar les persones que tenen greus dificultats a causa de la crisi". L'exempció del pagament és per a Vilà "una d'aquestes decisions i per això l'hem impulsada".

Noticia sencera