Actualment la Comissió Executiva de Junts pel Papiol, que és la que s'encarrega de l'administració i gestió del nostre partit, de les seves finances, així com de garantir el seu funcionament intern, està formada pels següents membres:

President honorífic: Ángel Pérez

President: Víctor Pérez

Vicepresident: Martí Gimenez

Secretaria: Núria Solanellas

Tresorer: Albert Gené

Vocals: Maria Solé, Olga Meca i Marta Gimeno