Junts pel Papiol és un partit independent i d'àmbit local, democràtic, catalanista i progressista.

INDEPENDENT: Junts pel Papiol no està enquadrat en cap formació política nacional o estatal, sigui del signe que sigui. Això no treu que per coincidència d'interessos de cara a una acció política en benefici del Papiol, es pugui arribar a acords de col·laboració o de govern amb altres formacions polítiques sempre que siguin profundament democràtiques i respectuoses amb el fet històric, social i cultural català.

DEMOCRÀTIC: no cal definir el que vol dir la paraula, però, si que hem d'afirmar que nosaltres intentem donar-hi el màxim de sentit. Junts pel Papiol, valora el dret d'opinió de tothom, impulsa que tots els seus membres opinin i s'impliquin en la vida inerna del partit. Les decicions es prenen amb el màxim de participació, sigui per consens (desitjable) o pel joc de les majories quan hi ha punts de vista alternatius. Malgrat tot, Junts pel Papiol, respecta les minories i fa l'esforç d'introduir aspectes de la seva opinió i criteri dins de l'opinió i criteri majoritaris. Junts pel Papiol projecta aquest ideari democràtic en totes les seves actuacions públiques i internes de partit.

CATALANISTA: Junts pel Papiol assumeix la història i la realitat social i cultural catalanes. Es posiciona clarament en la defensa de la cultura i la llengua pròpies de Catalunya. Això no vol dir que sigui excloent en referència a altres cultures, llengües o realitats socials, ans el contrari afavorirà la mútua comprensió i respecte i treballarà en la línia d'integració de les diferències tot assumint que Catalunya i el fet català, no neix per sí sol, sinó que en el transcurs del temps es va fent amb l'aportació d'ètnies, llengües i cultures molt diferents.

PROGRESSISTA: Junts pel Papiol es posiciona clarament en afavorir l'evolució, el canvi, la transformació de le estructures econòmiques, culturals i socials de la societat papiolenca, afavorint el desenvolupament sostenible. El seu centre d'interès és afavorir el be comú, per davant del privat. Té especial sensibilitat per procupar-se i contribuir en la solució dels problemes endèmics de col·lectius determinats de la nostra societat: joves, dones, gent gran, immigrants, etc.